UEC Tortosa – Espeleo i Barrancs

Secció Barrancs i Espeleologia de la Uec de Tortosa

V Tarda de Cinema i Fotografia de Muntanya – MEMORIAL JOAN SABATE GELADO

12 octubre 2016 per uecbarrancs

Animeu-vos a participar…..

BASES:
Objectiu
Recordar al company Joan, gaudint  tots junts d’una tarda entre amics i compartint la nostra passió, l’Esport i la muntanya.
Temes
1.- Tots els relacionats amb la muntanya. 
 Films i fotografies d’esports de muntanya: espeleologia, esquí, escalada esportiva, parapent, descens de barrancs, caiac, ràfting i aventura, alpinisme, expedicions, escalada, excursionisme i DH.
2.-  Per a la selecció, els films s’hauran de fer arribar a l’organització en format DVD o en format sense cinta (HD): Vídeo, .mp4 o .mov, o qualsevol altre que pugui ser visionat en un PC, amb una durada màxima aconsellable d’ uns 30 minuts.
Les fotografies hauran de ser en suport de paper fotogràfic amb unes mides aconsellables de 21 cm. X 29.7 cm. (Din A4) i en suport digital al correu de l’organització.
3. Qualsevol sol•licitud d’admissió d’una pel•lículaes farà amb el formulari d’admissió corresponent, el qual haurà d’estar en poder de l’Organització abans del 18 d’octubre de 2016. L’Organització es reserva el dret de no acceptar els films que no compleixin amb les condicions legals exigides pel Festival.
4.-  L’Organització designarà el Comitè de Selecció, única autoritat per seleccionar les obres per a la seva projecció pública a la Tarda de cinema de muntanya  de Tortosa.
5.-  L’Organització designarà el Jurat qualificador dels films. Les votacions del Jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria de vots, segons el seu reglament privat. El veredicte és irrevocable. Hi haurà un premi en metàl·lic de 300,00 € per al/s film/s i de 200,00 € per a la/es fotografia/es escollits com a millors del Certamen.
6.-La família Sabaté-Geladó col·labora atorgant un trofeu als guanyadors del Certamen tan en l’apartat de vídeo com de fotografia.
7.-  La projecció dels films tindrà lloc en l’ordre i el dia, segons els criteris lliurement establerts per l’Organització.
8.-  Si la pel·lícula o fotografia és admesa a competició, un cop finalitzada la Tarda de Cinema de Tortosa, els films, podran ser exhibits per l’organització en iniciatives culturals,  parcialment a la pàgina web del grup organitzador, i en el Cartell promocional del Certamen,  de l’any següent sempre sense ànim de lucre, fent menció dels seus autors i amb el permís exprés dels seus autors.
Tramesa
10.-  Els films i fotografies hauran d’estar en poder de l’Organització abans del 18 d’octubre de l’any 2016, i s’hauran d’enviar a:
O a la següent adreça de correu postal
UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA
Tarda de Cinema i Fotografia de muntanya de Tortosa
C/ Argentina, 8 2on
43500  Tortosa
11.-  Els films seran tractats amb tota la cura i per personal competent. No obstant això, l’Organització no es fa responsable dels danys o pèrdues que es poguessin  produir. S’aconsella als participants que assegurin els seus films. En finalitzar el Festival, les pel·lícules i fotografies  seran tornades als seus propietaris que així o sol·liciten.
12.-  El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets d’explotació del film i que respondrà per qualsevol reclamació que en matèria de drets d’autor es puguin iniciar, exonerant de qualsevol responsabilitat als organitzadors de la Tarda de Cinema de Tortosa.
Així mateix, manifesta que ha obtingut l’autorització corresponent d’aquelles persones o entitats que ostentin drets sobre la música, imatges o altre tipus de propietat intel·lectual que aparegui al film o la fotografia.
13.- El participant, en el supòsit que sigui premiat, autoritza expressament als organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb el certamen, sense dret de remuneració a excepció del premi.
14.-  La participació en la Tarda de Cinema de Tortosa comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal, i l’Organització serà l’única facultada per resoldre els casos no previstos.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, el participant accepta que les seves dades personals, així com aquelles que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA, amb domicili al carrer Argentina, 8 2on 43500 – TORTOSA. Les dades esmentades han estat recollides per la citada entitat per a finalitats relacionades amb la promoció i publicitat de la Tarda de Cinema de Tortosa.
El Titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu social  de la UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA a l’adreça indicada. Per a qualsevol consulta relacionada amb els drets referits, l’afectat pot trucar al telèfon 977.44.32.71.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *