UEC Tortosa – Espeleo i Barrancs

Secció Barrancs i Espeleologia de la Uec de Tortosa

3ª Tarda de Cinema i Fotografia de Muntanya de Tortosa – MEMORIAL JOAN SABATE GELADO

2 julio 2014 per uecbarrancs

 MEMORIAL JOAN SABATE GELADO
Objectiu
Recordar al company Joan, gaudint  tots junts d’una tarda entre amics i compartint la nostra passió, l’Esport i la muntanya.
Temes
1.- Tots els relacionats amb la muntanya. 
 Films i fotografies d’esports de muntanya: espeleologia, esquí, escalada esportiva, parapent, descens de barrancs, caiac, ràfting i aventura, alpinisme, expedicions, escalada, excursionisme i DH.
2.-  Per a la selecció, els films s’hauran de fer arribar a l’organització en format DVD o en format sense cinta (HD): Vídeo, .mp4 o .mov, o qualsevol altre que pugui ser visionat en un PC, amb una durada màxima aconsellable d’ uns 30 minuts.
Les fotografies hauran de ser en suport de paper fotogràfic amb unes mides aconsellables de 21 cm. X 29.7 cm. (Din A4) i en suport digital al correu de l’organització.
3.-  Qualsevol sol•licitud d’admissió d’una pel•lícula es farà amb el formulari d’admissió corresponent, el qual haurà d’estar en poder de l’Organització abans de
        l’11 de setembre de cada any. L’Organització es reserva el dret de no acceptar els films que no compleixin amb les condicions legals exigides pel Festival.
4.-  Les pel•lícules s’han de presentar parlades o subtitulades en català o castellà.
5.-  L’Organització designarà el Comitè de Selecció, única autoritat per seleccionar les obres per a la seva projecció pública a la Tarda de cinema de muntanya  de Tortosa.
6.-  L’Organització designarà el Jurat qualificador dels films. Les votacions del Jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria de vots, segons el seu reglament privat. El veredicte és irrevocable. Hi haurà un premi en metàl·lic per al/s film/s i fotografia/es escollits com a millors del Certamen.
7.-La família Sabaté-Geladó col·labora atorgant un trofeu als guanyadors del Certamen tan en l’apartat de vídeo com de fotografia.
8.-  La projecció dels films tindrà lloc en l’ordre i segons els criteris lliurement establerts per l’Organització.
9.-  Si la pel·lícula o fotografia és admesa a competició, un cop finalitzada la Tarda de Cinema de Tortosa, els films, podran ser exhibits per l’organització en iniciatives culturals,  parcialment a la pàgina web del grup organitzador, i en el Cartell promocional del Certamen,  de l’any següent sempre sense ànim de lucre, fent menció dels seus autors i amb el permís exprés dels seus autors.
Tramesa
10.-  Els films i fotografies hauran d’estar en poder de l’Organització abans de l’11 de setembre de cada any, i s’hauran d’enviar a:
UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA
Tarda de Cinema i Fotografia de muntanya de Tortosa
C/ Argentina, 8 2on
43500  Tortosa
O al següent correu electrònic:
11.-  Els films seran tractats amb tota la cura i per personal competent. No obstant això, l’Organització no es fa responsable dels danys o pèrdues que es poguessin  produir. S’aconsella als participants que assegurin els seus films. En finalitzar el Festival, les pel·lícules i fotografies  seran tornades als seus propietaris que així o sol·liciten.
13.-  El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets d’explotació del film i que respondrà per qualsevol reclamació que en matèria de drets d’autor es puguin iniciar, exonerant de qualsevol responsabilitat als organitzadors de la Tarda de Cinema de Tortosa.
Així mateix, manifesta que ha obtingut l’autorització corresponent d’aquelles persones o entitats que ostentin drets sobre la música, imatges o altre tipus de propietat intel·lectual que aparegui al film o la fotografia.
14.- El participant, en el supòsit que sigui premiat, autoritza expressament als organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb el certamen, sense dret de remuneració a excepció del premi.
15.-  La participació en la Tarda de Cinema de Tortosa comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal, i l’Organització serà l’única facultada per resoldre els casos no previstos.
Premi especial ESPORTOUR a les Terres de l’Ebre.
1.- En aquest apartat es pot presentar qualsevol vídeo d’esport. L’únic requisit indispensable es que les imatges s’hagin pres a les Terres de l’Ebre. Hi haurà tres modalitats: Esports de muntanya, esports de riu i esports de mar.
2.- La durada màxima de la filmació, per a poder optar a aquest premi serà de 3 minuts.
3.- Hi haurà un premi per a cada modalitat dotat en un import en metàl·lic de 200,00€ i un trofeu.
4.- Els vídeos presentats seran visionats en una pàgina Web per a la promoció turística de les comarques ebrenques, els participants autoritzen expressament als organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *